Bafilomycin A1 #54645

ograniczone zastosowania

o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez prawnie upoważnionego przedstawiciela CST, poniższe warunki mają zastosowanie do produktów dostarczanych przez CST, jej podmioty stowarzyszone lub dystrybutorów. Wszelkie warunki klienta, które są dodatkowe lub odmienne od warunków zawartych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały oddzielnie zaakceptowane na piśmie przez prawnie upoważnionego przedstawiciela CST, są odrzucane i nie mają mocy ani skutku.

produkty są oznakowane wyłącznie do celów badawczych lub podobnym oświadczeniem o etykietowaniu i nie zostały zatwierdzone, wyczyszczone lub licencjonowane przez FDA lub inny podmiot regulacyjny zagraniczny lub krajowy, w żadnym celu. Klient nie może używać żadnego produktu do celów diagnostycznych lub terapeutycznych ani w inny sposób, który jest sprzeczny z jego oświadczeniem dotyczącym etykietowania. Produkty sprzedawane lub licencjonowane przez CST są dostarczane Klientowi jako użytkownikowi końcowemu i wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. Jakiekolwiek użycie produktu do celów diagnostycznych, profilaktycznych lub terapeutycznych lub jakikolwiek zakup produktu w celu odsprzedaży (samodzielnie lub jako komponent) lub w innym celu komercyjnym wymaga oddzielnej licencji od CST. Klient nie będzie (a) sprzedawać, licencjonować, pożyczać, przekazywać ani w inny sposób przekazywać ani udostępniać żadnego produktu osobom trzecim, niezależnie od tego, czy jest on sam, czy w połączeniu z innymi materiałami, ani używać produktów do wytwarzania jakichkolwiek produktów komercyjnych, (b) nie kopiować, nie modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób nie próbować odkryć podstawowej struktury lub technologii produktów, ani nie używać produktów w celu opracowania jakichkolwiek produktów lub usług, które mogłyby konkurować z produktami lub usługami CST, (c) nie zmieniać ani nie usuwać z lub informacji o prawach autorskich lub oznaczeń, (d) używać produktów wyłącznie zgodnie z warunkami sprzedaży produktów CST i wszelkimi stosownymi dokumentami oraz (e) przestrzegać wszelkich licencji, Warunków świadczenia usług lub podobnych umów w odniesieniu do produktów lub usług stron trzecich wykorzystywanych przez Klienta w związku z produktami.

ograniczone zastosowania o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez prawnie upoważnionego przedstawiciela CST, poniższe warunki mają zastosowanie do produktów dostarczanych przez CST, jej podmioty stowarzyszone lub dystrybutorów. Wszelkie warunki klienta, które są dodatkowe lub odmienne od warunków zawartych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały oddzielnie zaakceptowane na piśmie przez prawnie upoważnionego przedstawiciela…

ograniczone zastosowania o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez prawnie upoważnionego przedstawiciela CST, poniższe warunki mają zastosowanie do produktów dostarczanych przez CST, jej podmioty stowarzyszone lub dystrybutorów. Wszelkie warunki klienta, które są dodatkowe lub odmienne od warunków zawartych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały oddzielnie zaakceptowane na piśmie przez prawnie upoważnionego przedstawiciela…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.