Bafilomycin A1 #54645

Omezené Použití

Kromě případů výslovně sjednány písemně a podepsány zplnomocněným zástupcem CST následující podmínky se vztahují na Produkty poskytované v CST, jejích přidružených společností nebo jejích distributorů. Jakékoli Smluvní podmínky zákazníka, které jsou vedle nebo odlišné od podmínek obsažených v tomto dokumentu, pokud nejsou Samostatně písemně přijaty právně oprávněným zástupcem CST, jsou odmítnuty a nemají žádnou platnost ani účinek.

produkty jsou označeny pouze pro výzkumné použití nebo podobným označením a nebyly schváleny, vymazány nebo licencovány FDA nebo jiným regulačním zahraničním nebo domácím subjektem pro jakýkoli účel. Zákazník nesmí používat žádný produkt pro diagnostické nebo terapeutické účely, nebo jinak způsobem, který je v rozporu s jeho označením. Produkty prodávané nebo licencované společností CST jsou poskytovány zákazníkovi jako koncovému uživateli a výhradně pro účely výzkumu a vývoje. Jakékoli použití produktu pro diagnostické, profylaktické nebo terapeutické účely nebo jakýkoli nákup produktu pro další prodej (samotný nebo jako součást) nebo jiný komerční účel vyžaduje samostatnou licenci od CST. Zákazník je povinen (a) ne prodávat, licencovat, půjčovat, darovat nebo jinak převést nebo zpřístupnění jakéhokoli Produktu třetí strany, ať už samostatně, nebo v kombinaci s jinými materiály, nebo použití Výrobků, na výrobu jakýchkoli komerčních produktů, (b) kopírovat, upravovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odhalit základní struktury nebo technologie, Produkty, nebo Produkty, pro účely vzniku jakýchkoli produktů nebo služeb, které by soutěžit s CST výrobků nebo služeb, (c) ne, změnit nebo odstranit z Výrobků jakékoliv ochranné známky, obchodní názvy, loga, patentové nebo autorská práva, nebo označení, (d) používat Produkty výhradně v souladu s CST Produktové Podmínky Prodeje a případné dokumentace, a (e) v souladu s jakékoli licence, podmínek služeb nebo obdobné dohody s ohledem na produkty nebo služby třetích stran používané Zákazníkem v souvislosti s Produkty.

Omezené Použití Kromě případů výslovně sjednány písemně a podepsány zplnomocněným zástupcem CST následující podmínky se vztahují na Produkty poskytované v CST, jejích přidružených společností nebo jejích distributorů. Jakékoli Smluvní podmínky zákazníka, které jsou vedle nebo odlišné od podmínek obsažených v tomto dokumentu, pokud nejsou Samostatně písemně přijaty právně oprávněným zástupcem CST, jsou odmítnuty a nemají…

Omezené Použití Kromě případů výslovně sjednány písemně a podepsány zplnomocněným zástupcem CST následující podmínky se vztahují na Produkty poskytované v CST, jejích přidružených společností nebo jejích distributorů. Jakékoli Smluvní podmínky zákazníka, které jsou vedle nebo odlišné od podmínek obsažených v tomto dokumentu, pokud nejsou Samostatně písemně přijaty právně oprávněným zástupcem CST, jsou odmítnuty a nemají…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.