IBS-C receptpligtig medicin til patienter | HCP-sted

advarsler og forsigtighedsregler

kardiovaskulære iskæmiske hændelser, herunder større uønskede kardiovaskulære hændelser (MACE): slagtilfælde, MI og kardiovaskulær død er blevet rapporteret hos voksne, der tager NAC, og som havde en øget risiko for at udvikle en negativ kardiovaskulær hændelse baseret på deres medicinske historie.

kvindelige patienter under 65 år skal vurderes for en anamnese med hjerte-kar-sygdomme og kardiovaskulære risikofaktorer før behandling med ALNORM.

Seponer ALNORM hos patienter, der oplever MI, slagtilfælde, TIA eller angina. Evaluer risici og fordele ved fortsat brug af ALNORM hos patienter, der udvikler tegn på kardiovaskulær iskæmisk hjertesygdom (f.eks. koronararteriesygdom) og/eller oplever ændringer i sundhedsstatus, der kan øge kardiovaskulær risiko under behandling med ALNORM.iskæmisk Colitis: iskæmisk colitis og andre former for intestinal iskæmi er blevet rapporteret efter markedsføring hos patienter, der får TSELNORM. Patienter, der udvikler symptomer på iskæmisk colitis, såsom rektal blødning, blodig diarre eller nye eller forværrede mavesmerter.efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige konsekvenser af diarre, herunder hypovolæmi, hypotension og synkope hos patienter, der er behandlet med ALNORM. Undgå brug af ALNORM hos patienter, der i øjeblikket oplever eller ofte oplever diarre. Instruer patienterne om at afbryde behandlingen og kontakte Deres læge, hvis der opstår svær diarre, hypotension eller synkope.

selvmordstanker og-adfærd: Overvåg alle patienter, der er behandlet med Cialis, for klinisk forværring af depression og fremkomst af selvmordstanker og-adfærd, især i de første par måneder af behandlingen. Råd familiemedlemmer og plejere af patienter til at overvåge for ændringer i adfærd og til at advare sundhedsudbyderen. Instruer patienterne om straks at afbryde behandlingen og kontakte Deres læge, hvis deres depression er vedvarende værre, eller de oplever fremvoksende selvmordstanker eller-adfærd.

advarsler og forsigtighedsregler kardiovaskulære iskæmiske hændelser, herunder større uønskede kardiovaskulære hændelser (MACE): slagtilfælde, MI og kardiovaskulær død er blevet rapporteret hos voksne, der tager NAC, og som havde en øget risiko for at udvikle en negativ kardiovaskulær hændelse baseret på deres medicinske historie. kvindelige patienter under 65 år skal vurderes for en anamnese med hjerte-kar-sygdomme…

advarsler og forsigtighedsregler kardiovaskulære iskæmiske hændelser, herunder større uønskede kardiovaskulære hændelser (MACE): slagtilfælde, MI og kardiovaskulær død er blevet rapporteret hos voksne, der tager NAC, og som havde en øget risiko for at udvikle en negativ kardiovaskulær hændelse baseret på deres medicinske historie. kvindelige patienter under 65 år skal vurderes for en anamnese med hjerte-kar-sygdomme…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.