Yellow Dog-sopimus

yellow dog-sopimus oli työnantajien ennen new deal-aikakautta käyttämä laite, jolla pyrittiin estämään työntekijöiden työehtoshoppailu. Keltaisella koiralla työntekijä suostui olemaan liittymättä tai pysymättä jonkin työjärjestön jäsenenä ja lopettamaan työnsä, jos hän liittyisi siihen. Aikana historiassamme, jolloin oikeusistuimet muokkasivat lakia niin, että sen suurin edunsaaja oli teollinen kapitalismi, keltaisen koiran sopimukset olivat täytäntöönpanokelpoisia, vaikka työntekijöillä ei ollut juuri valinnanvaraa hyväksyä niiden ehtoja. Työntekijät joko allekirjoittivat tällaiset sopimukset tai menettivät työntekomahdollisuutensa. Itse asiassa keltaisen koiran sopimus kiristi työntekijää lupaamaan olla liittymättä ammattiliittoon; hänen oletettu vapaa valintansa ottaa työpaikka vastaan tai etsiä muualta työtä osoittautui valinnaksi kiristyksen tai mustalle listalle joutumisen välillä. Yhden näkökulman mukaan keltaisen koiran sopimukset veivät työntekijöiltä sopimusvapauden. Oikeus oli kuitenkin toista mieltä.

1890-luvulla viisitoista osavaltiota sääti lakeja, jotka edistivät työehtosopimusneuvotteluja kieltämällä keltakoirasopimukset, ja vuonna 1898 kongressin hyväksymän Erdman Actin 10 pykälä kielsi myös niiden käytön osavaltioiden välisillä rautateillä. Adair v. Yhdysvallat (1908) korkein oikeus piti Erdmanin lakia perustuslain vastaisena. aineellinen asianmukainen oikeusprosessi oli yksi päätöksen peruste. Oikeus perusteli 10. pykälää sopimusvapauden lyhentämisellä, jonka oikeus löysi viidennen lisäyksen oikeusturvalausekkeesta, koska kongressi oli loukannut työntekijöiden oikeutta tehdä sopimuksia työnsä myymisestä. Teoksessa coppage v. kansas (1915) oikeus sovelsi tätä perustelua osavaltioiden säädöksiin, jotka olivat kieltäneet keltaisen koiran sopimukset.

estettyään sekä kansallista kauppamahtia että valtiollista poliisivoimaa kieltämästä keltakoirien sopimuksia oikeus piti voimassa tällaisten sopimusten laillisuuden. Vuonna hitchman coal and coke co. v. mitchell (1917) tuomioistuin kumosi liittovaltion piirituomioistuimen päätöksen, jonka mukaan keltaisen koiran sopimus ei ollut täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Tuomari mahlon pitney kuusihenkisen enemmistön puolesta julisti: “työnantaja on yhtä vapaa tekemään sitoutumattomuudesta työsuhteen ehdon kuin työntekijä on vapaa liittymään ammattiliittoon.”Oikeus lisäsi, että oikeus tehdä tällainen sopimus oli “osa perustuslaillisia oikeuksia henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityisomaisuuteen, joita ei saa ottaa pois edes lainsäädännöllä”, jonka oikeus oli jo mitätöinyt. Sitä, missä määrin nämä päätökset tekivät tyhjäksi järjestäytymisen, ei voida arvioida.

kongressi elvytti Erdman Actin säännöksen, kun se hyväksyi vuoden 1926 Railway Labor Actin, ja norris-laguardia act 1932 julisti yellow Dogin sopimukset Yhdysvaltain yleisen järjestyksen vastaisiksi ja täytäntöönpanokelvottomiksi “missään Yhdysvaltain tuomioistuimessa.”Suuret teollisuusvaltiot ohittivat” pienet Norris-LaGuardia-säädökset.”Kun nämä säädökset tulivat korkeimman oikeuden eteen, se löysi keinoja niiden ylläpitämiseksi.

Leonard W. Levy
(1986)

yellow dog-sopimus oli työnantajien ennen new deal-aikakautta käyttämä laite, jolla pyrittiin estämään työntekijöiden työehtoshoppailu. Keltaisella koiralla työntekijä suostui olemaan liittymättä tai pysymättä jonkin työjärjestön jäsenenä ja lopettamaan työnsä, jos hän liittyisi siihen. Aikana historiassamme, jolloin oikeusistuimet muokkasivat lakia niin, että sen suurin edunsaaja oli teollinen kapitalismi, keltaisen koiran sopimukset olivat täytäntöönpanokelpoisia, vaikka työntekijöillä ei ollut…

yellow dog-sopimus oli työnantajien ennen new deal-aikakautta käyttämä laite, jolla pyrittiin estämään työntekijöiden työehtoshoppailu. Keltaisella koiralla työntekijä suostui olemaan liittymättä tai pysymättä jonkin työjärjestön jäsenenä ja lopettamaan työnsä, jos hän liittyisi siihen. Aikana historiassamme, jolloin oikeusistuimet muokkasivat lakia niin, että sen suurin edunsaaja oli teollinen kapitalismi, keltaisen koiran sopimukset olivat täytäntöönpanokelpoisia, vaikka työntekijöillä ei ollut…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.