Bafilomycin A1 # 54645

Begrenset Bruk

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt i en skriftlig signert av en juridisk autorisert representant FOR CST, gjelder Følgende vilkår For Produkter levert AV CST, dets tilknyttede selskaper eller dets distributører. Enhver Kundes vilkår og betingelser som er i tillegg til, eller forskjellig fra, de som finnes her, med mindre separat akseptert skriftlig av en juridisk autorisert representant FOR CST, blir avvist og har ingen kraft eller virkning.

Produktene er merket med Kun For Forskningsbruk eller en lignende merkeerklæring og har ikke blitt godkjent, godkjent eller lisensiert AV FDA eller andre utenlandske eller innenlandske myndigheter, for noe formål. Kunden skal ikke bruke Noe Produkt for noen diagnostiske eller terapeutiske formål, eller på annen måte på noen måte som er i konflikt med sin merking uttalelse. Produkter som selges eller lisensieres av CST, leveres For Kunden som sluttbruker og utelukkende for forsknings-og utviklingsbruk. Enhver bruk Av Produktet for diagnostiske, profylaktiske eller terapeutiske formål, eller kjøp Av Produktet for videresalg (alene eller som en komponent) eller andre kommersielle formål, krever en egen lisens fra CST. Kunden skal (a) ikke selge, lisensiere, låne, donere eller på annen måte overføre Eller gjøre Tilgjengelig Noe Produkt til noen tredjepart, enten alene eller i kombinasjon med andre materialer, eller bruke Produktene til å produsere kommersielle produkter, (b) ikke kopiere ,modifisere, reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage den underliggende strukturen Eller teknologien Til Produktene, eller bruke Produktene med det formål å utvikle produkter eller tjenester som ville konkurrere MED CSTS produkter eller tjenester, (c) ikke endre eller fjerne fra Produktene noen varemerker, handelsnavn, logoer, patent (d) bruke Produktene utelukkende i samsvar MED CSTS Salgsvilkår For Produkter og eventuell relevant dokumentasjon, og (e) overholde enhver lisens, tjenestevilkår eller lignende avtale med hensyn til tredjepartsprodukter eller-tjenester Som Brukes Av Kunden i forbindelse med Produktene.

Begrenset Bruk Med mindre annet er uttrykkelig avtalt i en skriftlig signert av en juridisk autorisert representant FOR CST, gjelder Følgende vilkår For Produkter levert AV CST, dets tilknyttede selskaper eller dets distributører. Enhver Kundes vilkår og betingelser som er i tillegg til, eller forskjellig fra, de som finnes her, med mindre separat akseptert skriftlig…

Begrenset Bruk Med mindre annet er uttrykkelig avtalt i en skriftlig signert av en juridisk autorisert representant FOR CST, gjelder Følgende vilkår For Produkter levert AV CST, dets tilknyttede selskaper eller dets distributører. Enhver Kundes vilkår og betingelser som er i tillegg til, eller forskjellig fra, de som finnes her, med mindre separat akseptert skriftlig…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.