ZELNORM (tegaserod) IBS-C voorgeschreven medicatie voor patiënten | HCP-plaats

waarschuwingen en voorzorgen

cardiovasculaire ischemische voorvallen, waaronder ernstige cardiovasculaire bijwerkingen (Mace): beroerte, MI en cardiovasculair overlijden zijn gemeld bij volwassenen die ZELNORM gebruiken en een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van een cardiovasculaire bijwerking gebaseerd op hun medische voorgeschiedenis.

vrouwelijke patiënten jonger dan 65 jaar dienen te worden beoordeeld op een voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen en cardiovasculaire risicofactoren voorafgaand aan de behandeling met ZELNORM.

stop met ZELNORM bij patiënten die last hebben van een MI, CVA, TIA of angina pectoris. Evalueer de risico ‘ s en voordelen van voortgezet gebruik van ZELNORM bij patiënten die tekenen van cardiovasculaire ischemische hartziekte (bijv. coronaire hartziekte) ontwikkelen en/of veranderingen in de gezondheidstoestand ervaren die het cardiovasculaire risico kunnen verhogen tijdens de behandeling met ZELNORM.

ischemische Colitis: ischemische colitis en andere vormen van intestinale ischemie zijn postmarketing gemeld bij patiënten die ZELNORM kregen. Stop met ZELNORM bij patiënten die symptomen van ischemische colitis ontwikkelen, zoals rectale bloeding, bloederige diarree, of nieuwe of verergerende buikpijn.

volumedepletie geassocieerd met diarree: tijdens postmarketingervaring zijn ernstige gevolgen van diarree, waaronder hypovolemie, hypotensie en syncope, gemeld bij patiënten die met ZELNORM werden behandeld. Vermijd het gebruik van ZELNORM bij patiënten die momenteel Of vaak diarree ervaren. Instrueer patiënten om te stoppen met ZELNORM en contact op te nemen met hun zorgverlener als ernstige diarree, hypotensie of syncope optreden.suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag: controleer alle met ZELNORM behandelde patiënten op klinische verergering van depressie en het optreden van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag, vooral tijdens de eerste paar maanden van de behandeling. Adviseer familieleden en verzorgers van patiënten om te controleren op veranderingen in gedrag en om de zorgverlener te waarschuwen. Instrueer patiënten om onmiddellijk te stoppen met ZELNORM en contact op te nemen met hun zorgverlener als hun depressie aanhoudend erger is of als zij zich suïcidale gedachten of gedragingen voordoen.

waarschuwingen en voorzorgen cardiovasculaire ischemische voorvallen, waaronder ernstige cardiovasculaire bijwerkingen (Mace): beroerte, MI en cardiovasculair overlijden zijn gemeld bij volwassenen die ZELNORM gebruiken en een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van een cardiovasculaire bijwerking gebaseerd op hun medische voorgeschiedenis. vrouwelijke patiënten jonger dan 65 jaar dienen te worden beoordeeld op een voorgeschiedenis van cardiovasculaire…

waarschuwingen en voorzorgen cardiovasculaire ischemische voorvallen, waaronder ernstige cardiovasculaire bijwerkingen (Mace): beroerte, MI en cardiovasculair overlijden zijn gemeld bij volwassenen die ZELNORM gebruiken en een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van een cardiovasculaire bijwerking gebaseerd op hun medische voorgeschiedenis. vrouwelijke patiënten jonger dan 65 jaar dienen te worden beoordeeld op een voorgeschiedenis van cardiovasculaire…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.