Bafilomycin A1 # 54645

begränsad användning

Om inte annat uttryckligen överenskommits i en skrift undertecknad av en juridiskt auktoriserad representant för CST, gäller följande villkor för produkter som tillhandahålls av CST, dess dotterbolag eller dess distributörer. Alla kunders villkor som är utöver, eller skiljer sig från, de som finns häri, såvida inte separat godkänts skriftligen av en juridiskt auktoriserad representant för CST, avvisas och har ingen kraft eller effekt.

produkter är märkta med endast för forskningsanvändning eller liknande märkningsdeklaration och har inte godkänts, rensats eller licensierats av FDA eller annan utländsk eller inhemsk enhet, för något ändamål. Kunden får inte använda någon produkt för något diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, eller på annat sätt på något sätt som strider mot dess märkningsdeklaration. Produkter som säljs eller licensieras av CST tillhandahålls för kunden som slutanvändare och endast för forsknings-och utvecklingsändamål. All användning av produkten för diagnostiska, profylaktiska eller terapeutiska ändamål, eller inköp av produkten för återförsäljning (ensam eller som en komponent) eller annat kommersiellt syfte, kräver en separat licens från CST. Kunden ska (A) inte sälja, licensiera, låna ut, donera eller på annat sätt överföra eller tillgängliggöra någon produkt till någon tredje part, vare sig ensam eller i kombination med annat material, eller använda produkterna för att tillverka några kommersiella produkter, (b) inte kopiera, modifiera, bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka den underliggande strukturen eller tekniken för produkterna, eller använda produkterna i syfte att utveckla produkter eller tjänster som skulle konkurrera med CST: s produkter eller tjänster, (c) inte ändra eller ta bort (d) använda produkterna enbart i enlighet med CST: s produktvillkor för försäljning och eventuell tillämplig dokumentation, och (e) följa alla licenser, användarvillkor eller liknande avtal med avseende på tredje parts produkter eller tjänster som används av kunden i samband med produkterna.

begränsad användning Om inte annat uttryckligen överenskommits i en skrift undertecknad av en juridiskt auktoriserad representant för CST, gäller följande villkor för produkter som tillhandahålls av CST, dess dotterbolag eller dess distributörer. Alla kunders villkor som är utöver, eller skiljer sig från, de som finns häri, såvida inte separat godkänts skriftligen av en juridiskt auktoriserad…

begränsad användning Om inte annat uttryckligen överenskommits i en skrift undertecknad av en juridiskt auktoriserad representant för CST, gäller följande villkor för produkter som tillhandahålls av CST, dess dotterbolag eller dess distributörer. Alla kunders villkor som är utöver, eller skiljer sig från, de som finns häri, såvida inte separat godkänts skriftligen av en juridiskt auktoriserad…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.