Zinkfosfat, dihydrat

pexels-photo-305568

vad är zinkfosfat?

zinkfosfat, dihydrat är ett vitt pulver med en densitet av 3,998 (15 grader Celsius) och en smältpunkt på 900 grader Celsius. Föreningen är löslig i syror och ammoniumhydroxid; olöslig i vatten. Zinkfosfat, dihydrat kan användas för tandcement; fosfor; och omvandlingsbeläggning av stål, aluminium och andra metallytor.

ZINKFOSFATCEMENT-i många former

de vanligaste användningarna av zinkfosfat är en ingrediens i cement. Det är en av de äldsta och mest använda typerna av cement runt om i världen och finns i applikationer som sträcker sig från dental till industriell.

När det används som tandcement skapas zinkfosfat genom att kombinera fosforsyravätska med zinkoxidpulver för att bilda rätt kemisk förening och konsistens för cement. Det är känt för sin utmärkta inställningstjocklek och inställningstid, och används ofta för att fästa inlägg, broar, kronor och andra permanenta tandåterställningar.

dessa samma egenskaper har lett till användning av zinkfosfat och besläktade föreningar i cement utanför tandindustrin också. Dess korrosionsbeständighet gör den till en idealisk lösning på vissa metaller när man vill fästa och skydda.

Zinkfosfatprimer används också för att uppnå korrosionsresultat på material som Stål, järn och andra metaller. Starkare än de flesta primers, det ses ofta i högtrafikerade eller utomhusapplikationer, till exempel i kustområden och brandsläckningar.

dess användning som beläggning sträcker sig också till fosfatbeläggningsapplikationer med andra element. Fosfatbaserade beläggningar kan också inkludera mangan och järn förutom zink. På egen hand uppnår fosfatbeläggning inte de önskade korrosionsegenskaperna och måste som sådan användas tillsammans med zink eller andra element. Ofta används zinkfosfat för att förhindra överdriven slitage på materialen förutom korrosionsskydd.

i den andra änden av användningsspektrumet används zinkfosfat ibland för att smörja material vid tillverkning av varm och kall smide. När de kombineras med natriumstearat bildar föreningarna en skiktad beläggning av material som starkt vidhäftar ytan och ger materialet en smörjd beläggning.

användbar, men mycket farlig

om det finns några tvivel om den potentiella risken för zinkfosfat för människor, bör det faktum att det ibland används som rodenticid för att kontrollera mot större gnagare och djur vara en bra indikation. Zinkfosfatförgiftning kan vara dödlig, särskilt om den inandas eller absorberas genom huden.

zinkfosfat kan interagera med andra ämnen för att producera en giftig gas och måste kasseras som farligt avfall. Vid hantering, öva högsta säkerhetsnivå, inklusive att bära ogenomträngliga handskar, skyddsglasögon och skyddskläder.

vad är zinkfosfat? zinkfosfat, dihydrat är ett vitt pulver med en densitet av 3,998 (15 grader Celsius) och en smältpunkt på 900 grader Celsius. Föreningen är löslig i syror och ammoniumhydroxid; olöslig i vatten. Zinkfosfat, dihydrat kan användas för tandcement; fosfor; och omvandlingsbeläggning av stål, aluminium och andra metallytor. ZINKFOSFATCEMENT-i många former de vanligaste användningarna…

vad är zinkfosfat? zinkfosfat, dihydrat är ett vitt pulver med en densitet av 3,998 (15 grader Celsius) och en smältpunkt på 900 grader Celsius. Föreningen är löslig i syror och ammoniumhydroxid; olöslig i vatten. Zinkfosfat, dihydrat kan användas för tandcement; fosfor; och omvandlingsbeläggning av stål, aluminium och andra metallytor. ZINKFOSFATCEMENT-i många former de vanligaste användningarna…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.