ZELNORM (tegaserod) IBS – C lek na receptę dla pacjentów / strona HCP

ostrzeżenia i środki ostrożności

zdarzenia niedokrwienne układu sercowo-naczyniowego, w tym poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe (MACE): u osób dorosłych przyjmujących lek ZELNORM, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego w oparciu o historię choroby.

kobiety w wieku poniżej 65 lat powinny być oceniane pod kątem chorób układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego przed rozpoczęciem leczenia preparatem ZELNORM.

należy przerwać stosowanie leku ZELNORM u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, udarem, TIA lub dławicą piersiową. Ocena ryzyka i korzyści płynących z dalszego stosowania leku ZELNORM u pacjentów, u których wystąpią objawy niedokrwiennej choroby serca układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa) i (lub) zmiany stanu zdrowia, które mogą zwiększyć ryzyko sercowo-naczyniowe podczas leczenia produktem ZELNORM.

niedokrwienne zapalenie jelita grubego: po wprowadzeniu produktu do obrotu u pacjentów otrzymujących lek ZELNORM zgłaszano przypadki niedokrwiennego zapalenia jelita grubego i innych postaci niedokrwienia jelit. Przerwać stosowanie leku ZELNORM u pacjentów, u których wystąpią objawy niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, takie jak krwawienie z odbytnicy, krwawa biegunka lub nowy lub nasilający się ból brzucha.

zmniejszenie objętości krwi związane z biegunką: po wprowadzeniu produktu do obrotu u pacjentów leczonych produktem ZELNORM zgłaszano poważne konsekwencje biegunki, w tym hipowolemię, niedociśnienie i omdlenia. Należy unikać stosowania leku ZELNORM u pacjentów, którzy obecnie lub często doświadczają biegunki. Poinstruuj pacjentów, aby przerwali stosowanie leku ZELNORM i skontaktowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki, niedociśnienia lub omdleń.

myśli i zachowania samobójcze: Obserwuj wszystkich pacjentów leczonych preparatem ZELNORM pod kątem klinicznego pogorszenia depresji oraz pojawienia się myśli i zachowań samobójczych, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku miesięcy leczenia. Doradzać członkom rodziny i opiekunom pacjentów w celu monitorowania zmian w zachowaniu i ostrzegania świadczeniodawcy. Poinstruować pacjentów, aby natychmiast przerwali stosowanie leku ZELNORM i skontaktowali się ze swoim lekarzem, jeśli depresja jest stale nasilana lub występują u nich pojawiające się myśli lub zachowania samobójcze.

ostrzeżenia i środki ostrożności zdarzenia niedokrwienne układu sercowo-naczyniowego, w tym poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe (MACE): u osób dorosłych przyjmujących lek ZELNORM, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego w oparciu o historię choroby. kobiety w wieku poniżej 65 lat powinny być oceniane pod kątem chorób układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie oraz…

ostrzeżenia i środki ostrożności zdarzenia niedokrwienne układu sercowo-naczyniowego, w tym poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe (MACE): u osób dorosłych przyjmujących lek ZELNORM, u których stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego w oparciu o historię choroby. kobiety w wieku poniżej 65 lat powinny być oceniane pod kątem chorób układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie oraz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.